BRIEVEN VAN OUD NAAR NIEUW

omgekeerde volgorde


12-05-2008

Brief aan Rekenkamercommissie 12-05-2008


30-10-2008 

Motie exploitaties


20-06-2009

Benchmark grondbedrijf


24-06-2009

Initiatiefvoorstel raadsenquete Bergse Haven


10-08-2009

Visie op wonen en leven in West Brabant


21-09-2009

Vragen Bergse Haven 1


25-09-2009

Vragen Bergse Haven 2


13-10-2009

Rekenkamercommissie


Bijlage: brief Rekenkamercommissie 8 oktober 2009

Bijlage: brief Rekenkamercommissie 8 oktober 2009


15-10-2009

Bergse Haven


Bijlage: Brief van de Gemeente 9 oktober 2009

Bijlage: Brief van de Gemeente 9 oktober 2009


17-10-2009

Vragen Bergse Haven 3


Bijlage: Brief van de Gemeente 15 oktober 2009

Bijlage: Brief van de Gemeente 15 oktober 2009


26-10-2009

Brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken


Bijlage 1 en 2: Vragen Bergse Haven 1


Bijlage 3: brief Rekenkamercommissie 23 september 2009

Bijlage 3: brief Rekenkamercommissie 23 september 2009


Bijlage 4: brief Gemeenteraad 1 oktober 2009

Bijlage 4: brief Gemeenteraad 1 oktober 2009


Bijlage 5: Vragen Bergse Haven 2


Bijlage 6: brief Rekenkamercommissie 8 oktober 2009

Bijlage 6: brief Rekenkamercommissie 8 oktober 2009


Bijlage 7: brief Rekenkamercommissie 13-10-2009


Bijlage 8: brief Gemeenteraad 20 oktober 2009

Bijlage 8: brief Gemeenteraad 20 oktober 2009


11-11-2009

VERZOEK GEDEPUTEERDE STATEN


30-11-2009

Vragen Bergse Haven 4


13-01-2010

Brief aan Officier van Justite Breda


18-01-2010

Brief aan leden van de Tweede Kamer


 Bijlage 1: brief van Min. Binnenlandse Zaken 12-01-2010, pagina 1

Bijlage 1 & 2: brief van Min. Binnenlandse Zaken 12-01-2010, pagina 1

 

 


30-01-2010

Brief aan College van B&W, vragen Bergse Haven/Geertruidapolder


06-02-2010

Brief aan College van B&W, bevindingen Bergse Haven


06-02-2010

Brief aan de Kroon, vernietiging besluiten


23-02-2010

Brief aan College van B&W, Bergse Haven bevindingen 2


Bijlage: werkwijze afspraken WOB onderzoek


22-06-2010

Format vragen aan Deloitte inz rapportage Bergse Haven


22-06-2010

Format vragen aan College van B&W inz rapportage Bergse Haven


 

 

Reacties gesloten